Internet of Things; hype of innovatie?

In de wereld van technologie en nieuwe ontwikkelingen komt van alles voorbij; van prachtige nieuwe innovaties tot opgeblazen initiatieven die in de werkelijkheid helemaal niet zo handig blijken te zijn. Iets relatief nieuws op het gebied van technologie is het zogenaamde ‘Internet der Dingen’, ook wel IoT genoemd. Iets wat bij sommige mensen nog alleen maar vragen oproept en bij anderen is het vooral nog níks wat het oproept. Wat het IoT is, en of het een hype is of een blijvende innovatie?  Lees snel verder. 

Het IoT in het kort 

Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van verbonden objecten en apparaten (dat zijn ook wel de genoemde dingen) die zijn uitgerust met sensoren en chips waarmee ze data kunnen verzenden en ontvangen. Dus onderling en van en naar andere systemen. De innovatie bij het IoT zit ‘m in het zogenaamde IoT netwerk. Want slimme apparaten kenden we al een tijdje, maar bij het IoT is het bijzonder dat ze onderling met elkaar verbonden zijn. Ze communiceren hierdoor ook met elkaar zonder dat daar een menselijke handeling bij nodig is.  

Waar wordt het gebruikt? 

Op dit moment wordt het IoT vooral nog gebruikt binnen de zakelijke markt. Zowel op klein gebied en beperkte processen, tot juist zeer complexe technologieën. Een voorbeeld is bij bijvoorbeeld de beveiliging van bedrijven en complexen. Er zijn camera’s die zijn aangesloten op een IoT netwerk, en die automatisch een seintje geven wanneer er iets verdachts is. Vervolgens kunnen er dan andere systemen en processen binnen een bedrijf in gang worden gezet die het risico kunnen mitigeren of die juist actie ondernemen. Maar ook bij bijvoorbeeld de afvoer van afval is het IoT een praktische toevoeging. Wanneer afvalbakken dan vol zitten, komt er een automatisch seintje en kan er zonder menselijke handeling in gang worden gezet dat de afvalbakken geleegd gaan worden.  

Hype of innovatie? 

Wanneer we de balans opmaken en kijken binnen welke processen en bedrijven er op dit moment al gebruik wordt gemaakt van het IoT, kunnen we niet anders dan concluderen dat het de toekomst lijkt te hebben. Door vele processen aan elkaar te koppelen en de menselijke component weg te halen kunnen vele zaken die in de toekomst een probleem gaan worden op de arbeidsmarkt, zoals de toenemende vergrijzing en bevolkingskrimp, wellicht getackeld worden. Het wordt op dit moment vooral nog gebruikt op de zakelijke markt maar het lijkt een kwestie van tijd wanneer het ook in de privé omgeving meer gebruikt gaat worden. Denk aan het slimme huis wat we ook massaal al aan het omarmen zijn. Ook in het kader van duurzaamheid gaat het IoT wellicht een grote rol spelen. 

Kortom, het lijkt erop dat het IoT een vaste waarde gaat worden. Dat is ook al te zien aan de aanbieders die het momenteel in hun portefeuille opnemen als product. Dit is een goede voorspeller om in te kunnen schatten welke kant het in de toekomst met het Internet der Dingen op gaat. Wellicht een goed idee om je als een digital nomad hier verder in te verdiepen!

Inhoudsopgave